Cho thuê xe cẩu tải, Xe nâng ( Cho thuê theo ngày/tháng)